Waardevolle bedrijfsovername
voor alle betrokkenen

Meer weten

Toekomstbestendige balans
ondernemer en onderneming

Meer weten

Oplossen van zakelijke,
financiële conflicten

Meer weten
Ik ben Hans dankbaar voor het faciliteren van diverse momenten van overpeinzing, relativering en spiegeling. Het was een zeer zinvolle en verrijkende ervaring die ik niet had willen missen.
Mede dankzij zijn openheid, enthousiasme en leiderschap haalt hij uit de mensen (in ieder geval uit mij) wat er in zit!

COMPASSARE

Versterkt uw ondernemersvermogen

Snelle veranderingen in de samenleving met toenemende eisen ten aanzien van productiviteit vragen om versterking van het mentale kapitaal van onze economie. Versterking van het welbevinden van mensen draagt bij aan effectievere teams en betere prestaties.

De omgeving vraagt om een groot aanpassingsvermogen van ondernemers en hun organisatie. Aanpassingsvermogen is moeilijk te ontwikkelen. Een hoge mate van zelfreflectie en durven te acteren op je sterke punten zorgen voor een toekomstbestendige balans van ondernemer en bedrijf. Ik ben Hans Schoenmakers en ik versterk ondernemersvermogen door ontwikkeling van ondernemerschap en onderneming.