COMPASSARE

Versterkt uw ondernemersvermogen

Snelle veranderingen in de samenleving met toenemende eisen ten aanzien van productiviteit vragen om versterking van het mentale kapitaal van onze economie. Versterking van het welbevinden van mensen draagt bij aan effectievere teams en betere prestaties.

De omgeving vraagt om een groot aanpassingsvermogen van ondernemers en hun organisatie. Een hoge mate van zelfreflectie en durven te acteren op je sterke punten zorgen voor een toekomstbestendige balans van ondernemer en bedrijf. Ik ben Hans Schoenmakers en ik versterk ondernemersvermogen door ontwikkeling van ondernemerschap en onderneming.

DRIJFVEER

Ondernemers sterker maken

Het is mijn drijfveer om een bijdrage te leveren aan het mentale kapitaal van onze economie door ondernemers sterker maken. Ik geloof dat een mens zijn geluk en veerkracht kan bevorderen door doelen te stellen, zichzelf te accepteren, persoonlijk te ontwikkelen, autonoom te handelen en zich te richten op positieve relaties. De combinatie van mijn sterktes en ervaring zorgt dat u stappen gaat zetten, voor uzelf en voor uw onderneming.

Werkwijze

Uw behoefte en doel zijn het vertrekpunt voor een aanpak die past bij u en uw onderneming. Compassare werkt vanuit de kernwaarden:

 • Doen wat nodig is

  Ik zorg voor een integrale verbinding tussen mens, doel, middel en resultaat. Als het nodig is confronterend, buiten gebaande paden en gebruik makend van dat wat er al is.

 • Continu

  Ik geloof in continuïteit van ontwikkeling. Ook die van mijzelf. Een opdracht is een traject.

 • Autonoom

  Ik bepaal zelf hoe en voor wie ik wil werken, opereer onafhankelijk in het traject en laat me niet leiden door sociale of financiële druk.

 • Hart, ziel en zakelijkheid

  Ik ben er helemaal en volledig.

Ik wist niet wat met te wachten stond bij deze reis. Een ding weet ik wel zeker: Hij heeft zijn ziel en zaligheid, passie er weer voor meer dan 100% ingestopt. Soms denk ik, ongelooflijk, waar haalt hij de energie vandaan.
Hans verdiept zich echt in ons werk en zijn vermogen om zich te verplaatsen in de klant komt hier heel goed van pas. Hij coacht ons en houdt ons een spiegel voor. Opeens maken we stappen, hele goede stappen!

OVER HANS SCHOENMAKERS

Consultant / Trainer / Coach

In een sterk veranderende omgeving competitief blijven is een stevige uitdaging. Ondernemers met visie, zelfinzicht en aanpassingsvermogen zijn bezig met het continu verbeteren van hun onderneming en de ontwikkeling van zichzelf. Deze ondernemers zijn succesvoller en toekomstbestendiger. Dat is mijn ervaring als gesprekspartner bij meer dan 2.000 ondernemers binnen het MKB en de agrarische sector. Deze ervaring geeft mij een goed inzicht in tegen welke uitdagingen ondernemers aanlopen en hoe je deze uitdagingen aanpakt. Door mijn kritische grondhouding, het durven confronteren, te koppelen aan mijn  interesse in het potentieel van de gesprekspartner heb ik vele ondernemers geholpen om stappen te zetten in hun ontwikkeling en die van hun onderneming.

Begeleider voor persoonlijke ontwikkeling

De ontwikkeling van beoogde bedrijfsopvolgers of sleutelfiguren in de organisatie staat niet altijd bovenaan de agenda. Op het gebied van persoonlijke ontwikkeling begeleidde ik de afgelopen jaren 200 zakelijke professionals bij hun persoonlijke en loopbaanontwikkeling. Ik zag ze stappen zetten in het werk en vaak ook privé. Dit heeft me geleerd dat ik sterk ben in het herkennen en ontwikkelen van talent en competenties.

Meer weten over mijn achtergrond? Bekijk mijn LinkedIn profiel

Bekijk LinkedIn Profiel