MEDIATION

Oplossen van zakelijke, financiële conflicten

De samenwerking binnen de familie, met uw broer, is niet meer wat het is geweest. Een leverancier levert slecht materiaal waardoor u forse schade hebt. U komt er met uw (ver)huurder niet uit. Of één van uw bedrijfsleiders functioneert niet. Het zijn problemen van ondernemers die gemakkelijk kunnen leiden tot een conflict. Misschien is de situatie bij u al hoog opgelopen of wilt u juist voorkomen dat het escaleert. Hoe dan ook, u zoekt hulp van een onafhankelijke partij die ervaring heeft met zakelijke conflicten. U wilt een lange en kostbare juridische procedure voorkomen. U wilt zelf actief bijdragen aan een oplossing.

WAT KAN COMPASSARE VOOR U BETEKENEN?

Bemiddeling bij conflicten

Vanuit mijn bedrijf Compassare bemiddel ik tussen partijen bij zakelijke conflicten. Om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Een traject zonder dat de gang naar de rechter wordt gemaakt. Dit kunnen conflicten zijn in de familiesfeer welke de bedrijfsvoering raken en ook conflicten met medewerkers, leveranciers en afnemers.

Ik zorg er voor dat partijen (weer) met elkaar in gesprek gaan, elkaars standpunten aanhoren en ieders belangen gaan zien. Gevolgd door een gezamenlijke oplossing door partijen van het geschil. Ik begeleid het gehele proces, neutraal, onpartijdig en onafhankelijk. Vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd. Mijn ervaring van meer dan 30 jaar in de zakelijke markt zorgt er voor dat ik de context van het conflict goed begrijp.

Neem contact op

Een conflict voorkomen of oplossen? Ik kijk graag op welke manier ik u hierbij kan helpen.